Wyjazd Pamięci do KL Mauthausen-Gusen i Zamku Śmierci Hartheim w Górnej Austrii

16-19 czerwca 2022

(…) Wyjazd Pamięci do Górnej Austrii zorganizowany został, podobnie jak w latach poprzednich, przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych. Uczestniczyli w nim laureaci wraz z opiekunami ogólnopolskiego konkursu historycznego »Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej« (…), a także rodziny ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie Austrii w okresie drugiej wojny światowej. Towarzyszyli im pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu Anna Chmielewska-Metka i Tomasz Cieślak na czele z Naczelnik Martą Szczesiak-Ślusarek, a także dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie Adam Siwek oraz Wiktoria Kubkowska z Biura Nowych Technologii IPN w Gdańsku.

Tomasz Cieślak, Wyjazd Pamięci do KL Mauthausen–Gusen i Zamku Śmierci Hartheim w Górnej Austrii – 16-19 czerwca 2022, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Wyjątkowym wydarzeniem tej wizyty było już kolejny raz odnalezienie przez uczestników wyjazdu nazwisk ofiar ich bliskich w obozowych spisach pomordowanych oraz upamiętnienie Zygmunta Lipke, zamordowanego w Hartheim 18 sierpnia 1941 r. Tablicę memoratywną przywiózł do Zamku prawnuk Pana Zygmunta. Zawiśnie ona na zewnętrznej ścianie zamku w szeregu z innymi poświęconymi w dużej części Polakom.

Tomasz Cieślak, Wyjazd Pamięci do KL Mauthausen–Gusen i Zamku Śmierci Hartheim w Górnej Austrii – 16-19 czerwca 2022, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu