Heim ins Reich

(pol. Powrót do domu-Rzeszy)

Jednym z celów polityki nazistowskiej było utworzenie tzw. »Wielkiej Rzeszy Niemieckiej« (niem. Großdeutschland) jednolitej narodowo i zamieszkanej tylko przez czystych rasowo Niemców. Dla jej urzeczywistnienia deklarowano przesiedlenia ludności deklarującej niemieckie pochodzenie, tzw. Volksdeutchów z innych państw do III Rzeszy. Jeszcze przed wojną niemieckie organizacje podporządkowane SS prowadziły rejestracje mniejszości niemieckiej mieszkającej na terenach innych państw – w Czechosłowacji, Polsce, krajach bałtyckich, ZSRR, Rumunii, Węgrzech i Bułgarii. Osoby te po aneksji Polski postanowiono przesiedlić na okupowane terytoria w ramach tzw. akcji »Heim ins Reich«.

Kolejną przyczyną przesiedleń był tzw. Lebensraum, czyli zdobycie tzw. »przestrzeni życiowej« dla Niemców, co było jednym z deklarowanych przez Adolfa Hitlera celów II wojny światowej. Naziści planowali zdobycie dla Rzeszy terenów po Ural, gdzie po zwycięskiej wojnie miano osiedlić ludzi »krwi czysto nordyckiej«

Wikipedia
Zygmunt Lipke (1901-1941)