Transporty do KL Dachau


Fotografie przedstawiające ostatni transport więźniów do Konzentrationslager Dachau wykonane w dniu wyzwolenia przez żołnierzy Amerykańskich w 1945 roku.

The United States Holocaust Memorial Museum
Zygmunt Lipke (1901-1941)