Fałszowanie ksiąg zgonów


  • Kancelaria szpitalna mieściła się w bloku 28, między izbą kapo a apteką, i była jak gdyby filią głównej kancelarii obozowej. Tutaj zapisywano dokładnie więźniów przychodzących w ,,stan chorych” i opuszczających szpital oraz zakładano wszystkim chorym historie choroby i karty gorączkowe, które wraz z pacjentami kierowano do odpowiednich oddziałów. Codziennie rano i wieczorem pisarz szpitalny liczył chorych, dane uzgadniając z główną kancelarią obozową. Zmarłym wpisywano przyczynę śmierci i następnie za pośrednictwem Oddziału Politycznego skreślano ich z ewidencji obozu, a rodzinie przesyłano zawiadomienie o zgonie. Ludziom, którzy zostali zamordowani lub ginęli w różnych akcjach likwidacyjnych, jako przyczynę zgonu z rozkazu władz obozowych wpisywano choroby zmyślone, przeważnie zapalenie płuc, udar serca itp. Zamordowanym przy pracy dawano adnotację: ,,zginął przy próbie ucieczki”.

    Przez kamieniołom i kolczasty drut – Zbigniew Wlazłowski, Wydawnictwo Literackie, 1974 s. 63
Zygmunt Lipke (1901-1941)