Taxonomy template

Publication Type: Downloaded

Wir klagen an! — Julius Schätzle

 • Wir klagen an! — Julius Schätzle

 • Tatsachen klagen an!

 • Wegweiser durch das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen — Emile Valley

 • Todeslager — Irène Gaucher

 • wertes unwertes Leben

 • Dokumente zur „Euthanasie” — Ernst Klee

 • Confronting the “good death”. Nazi euthanasia on trial, 1945–1953 — Michael S. Bryant

 • Beichte des Lagerkommandanten von Mauthausen SS-Standartenführer Franz Ziereis

 • The Black Book of Poland

 • Fotograful de la Mauthausen — Benito Bermejo

 • Dachau — 7th th US Army

 • Witness to Nuremberg. The Many Lives of the Man who Translated at the Nazi War Trials — Richard W. Sonnenfeldt

 • The Polish Catholic Church Under German Occupation. The Reichsgau Wartheland, 1939–1945 — Jonathan Huener

 • The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution — Henry Friedlander

 • Spaniards in Mauthausen. Representations of a Nazi Concentration Camp, 1940-2015 — Sara J. Brenneis

 • Wacław Jurgoński. Od Szczeglina do KL Dachau. Kronika Przeżyć (1940-1945) — Tomasz Ceran

 • Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym — Albert Z. Urbański

 • Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945

 • Il campo di sterminio di Gusen II. Mauthausen: via Crucis in 50 stazioni — Bernard Aldebert

 • Deportiert nach Mauthausen — Alexander Prenninger, Regina Fritz, Gerhard Botz, Melanie Dejnega

 • Mauthausen und die nationalsozialistische Expansions- und Verfolgungspolitik — Gerhard Botz, Alexander Prenninger, Regina Fritz, Heinrich Berger, Melanie Dejnega

 • Fotografien aus den Lagern des NS-Regimes. Beweissicherung und ästhetische Praxis — Hildegard Frübis, Clara Oberle, Agnieszka Pufelska

 • Wydarzenia i znaki czasu z lat 1939-1945 — Stanisław Zalewski

  inne wydania: Ereignisse und Zeichen der Zeit aus den Jahren 1939–1945

 • Fort VII w Poznaniu — Marian Olszewski

 • Jan Sztwiertnia (1911-1940). Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin — red. Hubert Miśka

 • The Mauthausen Trial. American Military Justice in Germany — Tomaz Jardim

  Liczba stron: 304 EAN/UPC: 9780674061576

 • Pamiętamy. Jednodniówka z okazji 40. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen w dniu 5.5.1945 r.

 • Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner Außenlager. Band 1: Kommentare und Biografien

 • KL Gusen. Studia z dziejów polskich więźniów i pamięci społecznej

  Druk: 2022Wydanie/Copyright: wyd. 1Redakcja naukowa: Wanda JarząbekWydawca: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda PileckiegoFormaty:ePub mobi PDF (Watermark)