Jan Laffitte
Życie to walka
1949, Książka i Wiedza, Warszawa

powiązane osoby —