Jerzy Osuchowski
Zapomnieć nie mogę
1975, Wydawnictwo Literackie, Kraków

powiązane osoby —