Tadeusz Ostrowski
Więźniowie, czapki zdjąć!
1945, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik

powiązane osoby —