Adam Pleskaczyński
Wartheland. Dzieje zbrodni
2021, Instytut Pamięci Narodowej, Poznań-Warszawa

powiązane osoby —