Lucjan Osiecki OMI
W drodze ku świętości. Świadectwo życia i męczeńskiej śmierci sługi bożego Alfonsa Mańki OMI, kleryka i więźnia Gusen
2021, Wydawnictwo Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Misyjne Drogi, Poznań

powiązane osoby —