Ludwik Gomolec, Stanisław Kubiak.
Terror hitlerowski w Wielkopolsce 1939-1945
1962, Wydawnictwo Poznańskie na zlec. Komisji Historycznej Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Poznań

powiązane osoby —