Barbara Wiza, Janusz Wiza
Rachunek przetrwania
1983, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa

powiązane osoby —