Pamiętamy. Jednodniówka z okazji 40. rocznicy wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen w dniu 5.5.1945 r.
1986, Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Czeski Cieszyn

powiązane osoby —