Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen
2011, Dom Spotkań z Historią, Ośrodek Karta, Warszawa

powiązane osoby —