Janina Jaworska
Nie wszystek umrę
1975, Książka i Wiedza, Warszawa

powiązane osoby —