Stefan Krukowski
Nad pięknym modrym Dunajem. Mauthausen 1940-1945
1966, Książka i Wiedza, Warszawa

powiązane osoby —