Jakub Willner
Moja droga do Mauthausen
1965

powiązane osoby —