Tadeusz Żeromski
Międzynarodówka straceńców
1983, Książka i Wiedza, Warszawa

powiązane osoby —