Stanisław Dobosiewicz
Mauthausen/Gusen. Samoobrona i konspiracja
1980, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa

powiązane osoby —