Stanisław Dobosiewicz
Mauthausen/Gusen. Obóz zagłady
1977, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa

powiązane osoby —