Anna Jagodzińska
Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913−2013). Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen
2019, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa

powiązane osoby —