red. Hubert Miśka
Jan Sztwiertnia (1911-1940). Człowiek i dzieło w setną rocznicę urodzin
2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

powiązane osoby —