Zygmunt Zonik
Gwałtem i przemocą
1982, Książka i Wiedza, Warszawa

powiązane osoby —