Jerzy Osuchowski
Gusen – Przedsionek piekła
1961, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa

powiązane osoby —