Albert Z. Urbański
Duchowni w Dachau. Wspomnienia z przeżyć około dwóch tysięcy księży w hitlerowskim obozie koncentracyjnym
1945, Na Piasku OO. Karmelitów, Kraków

powiązane osoby —