Grzegorz Timofiejew
Człowiek jest nagi
1960, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź

powiązane osoby —