Człowiek człowiekowi… Niszczenie polskiej inteligencji w latach 1939-1945 Mauthausen-Gusen
2009, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa

powiązane osoby —