Aleksander Josilewicz
Ci, co pokonali śmierć
1966, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

powiązane osoby —