• 1937 r. Jubileusz 170-lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli

  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

  Największą uroczystością przeżywaną w okresie międzywojennym była omyłkowo obchodzona 170 rocznica Bractwa w roku 1937, z powodu sugestii ówczesnego wójta Kazimierza Sierszulskiego, który poszukując początków Bractwa dotarł do dwóch dat 1768 i 1766 i najprawdopodobniej wybrał datę środkową 1767. Z powodu szczególnej rangi strzelania, sekretarz skrupulatnie zapisał jej przebieg w protokołach. Zaproszono na nia hrabiego Tyszkiewicza, dalej władze miasta: burmistrza, zarząd i radę, a także wysłano zaproszenia do wszystkich honorowych członków bractwa. Pod datą 17 maja 1937 roku sekretarz zapisał:

  »Przebieg uroczystości zielonoświątecznych połączonych z 170 rocznicą istnienia naszego Kurk. Bractwa Strzeleckiego noszącego dawniej nazwę Koła Rycerskiego. Rano nastąpiła pobudka, o godzinie 7 20 rano zebrali się bracia w lokalu posiedzeń brata Kempskiego. O godzinie 7 30 zagaił uroczyste zebranie Prezes brat Szatkowski podając do wiadomości, że Bractwo nasze założone zostało dnia 17 maja 1767 roku na zamku pogorzelskim przez dziedzica Jaśnie Wiel. Pana św. pam. Roli Rocha Zbijewskiego Kasztelana Kaliskiego i Poznańskiego Orderu Orła Białego kawalera miasta Pogorzeli, któremu na prośbę udzielił w dniu 1 maja 1766 roku z łaski Bożej Stanisław August Król Polski etc konsens i przywilej zaopatrzony pieczęcią królewską i podpisem Stanisław August król oraz wskazał iż celem Bractwa jest podtrzymanie wiekowych tradycji oraz pielęgnowanie poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych. Następnie bracia udali się do kościoła katolickiego na uroczystą mszę św. za zmarłych członków, jednocześnie ksiądz proboszcz Czerwiński poświęcił tarczę królewską. O godz. 13 zebrali się bracia ponownie. Sekcja honorowa udała się po króla kurkowego brata Szatkowskiego, nałożono mu insygnia królewskie. Tak samo postąpiono z rycerzami. Po ustaleniu kolumny marszowej komendant Baranowski złożył raport królowi, po czym wyruszono do strzelnicy zabierając po drodze Magistrat. Po dojściu na miejsce przed frontem Bractwa markierzy składali przysięgę na krzyż. Przyjęto również ślubowanie od najmłodszego członka bractwa.

  »Poczet sztandarowy prezentował broń, na schylony sztandar bracia Łankiewicz Marian i Lipke Zygmunt (nowo wstępujący) jako najmłodsi członkowie bractwa złożyli prawą rękę, następnie prezes brat Szatkowski odczytał ślubowanie treści: »Ślubuję wiernie służyć Państwu Polskiemu w każdej potrzebie, przestrzegać przepisów statutowych i regulaminów brackich i dążyć wszystkimi siłami do jego najlepszego rozwoju, a w czasie służby w Bractwie przełożonym oddawać winny szacunek i posłuszeństwo« W czasie ślubowania bracia na znak przysięgi podnieśli prawa dłoń«.

  Po ślubowaniu sekcja honorowa umieściła tarczę królewską w wyznaczonym miejscu, do której w pierwszej kolejności padały strzały honorowe w imieniu prezydenta, armii, starosty, burmistrza, króla kurkowego i zjednoczenia. Po tych strzałach następowało strzelanie o tytuł króla kurkowego i premię do tarczy zakładowej. W dniu tym również mianowano członków honorowych i zasłużonych.

  Krzysztof Rybka, cyt. za: Protokolarz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pogorzeli